Tag: พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวถ้าลูกค้าต้องการให้พวกเราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จ.จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความกรุณาปรานีจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ดังนี้ควรต้องจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำยิ่งกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาจัดส่ง ถ้าไม่ถูกข้อตกลงข้างต้น ทางพวกเราบางทีก็อาจจะดำเนินงานจัดส่งในวันทำการถัดไปสำหรับเพื่อการโอนเงินเพื่อจ่ายค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางธนาคารเอง(ถ้าหากมี)ในเรื่องที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความกรุณาปรานีแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่พวกเราด้วย เพื่อทางพวกเราจะได้ตรวจสอบเส้นทางและรับรองการจัดส่งกับทางคนรับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการแก้ไขข้อความป้ายหรีดทุกกรณี ฉะนั้นทางลูกค้าควรต้องตรวจตราข้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกก่อนกระทำการสั่งซื้อในเรื่องที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความกรุณาปรานีให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของคนรับที่สามารถติดต่อได้ พวกเราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการแก้ไขข้อความภายหลังสั่งซื้อแล้วทุกกรณีสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ถ้าสถานที่จัดส่งอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าเดินทางเพิ่มสำหรับเพื่อการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าควรต้องตรวจสอบสถานที่จัดส่งให้แจ่มแจ้ง ถ้าข้อมูลสถานที่จัดส่งผิดพลาด ทางพวกเราจะปัดความรับผิดชอบความย่ำแย่ใดๆก็ตามทั้งมวล